Itäiset Turhan TietäjätItäisten Turhan Tietäjien perustustekstejä, osa II

Yhdistyksen logossa on yhdistelty monia eri teemoja ja vaikutteita tieteiden, kulttuurin ja mystiikan aloilta. Sillä niin kuin ihminen ja ihmisen muodostamat yhteisöt yleensä, myös tämä järjestö on koostumukseltaan, tiedoiltaan, taidoiltaan ja näkemyksiltään varsin kirjava. Tämä logo kuitenkin kuvaa sitä salailevaa, tiedonjanoista, todellisuudesta irrallista ja yleensäkin kieroutunutta mielenlaatua, joka on yhdistyksen jäsenille yhteistä. Logon mustan käden voi helposti assosioida serbialaiseen, 1911 perustettuun, oikeistolaiseen "Musta käsi" -järjestöön (serbiaksi                  , kroatiaksi Crna ruka). Tämä symboloi yhdistyksen salaseuramaista luonnetta. Usein järjestöön viitataankin 'maailman julkisimpana salaseurana'. Kättä (ydintä) radoillaan kiertävät elektronit taas viittaavat yhdistyksen pyrkimykseen pysyttäytyä turhankin tiedon osalta tieteellisissä totuuksissa, sikäli kun se kulloinkin on mahdollista. Kyseistä kokonaisuutta voi myös pitää vertauksena ihmisyyden ja tiedon ikuisesta, symbioottisesta suhteesta, jota tämäkin yhdistyksen tarkoitus palvelee. ..vaihtelevalla menestyksellä.

Koska ry:n motto on: "Tiedon tiellä!", voi logon käden katsoa olevan tiedon tiellä seisova, pysäyttävä elementti. Toisaalta taas sen voi tulkita olevan tervehdys 'tiedon tietä kulkeville' tai 'veljille tiedossa' (Avoin, tervehdykseen nostettu käsi, jonka ympärillä elektroniverho). Käsittäköön kukin miten haluaa!

Logon varsinaista kenttää kiertävällä kehällä esiintyvät latinankieliset sanat VISITA - INTERIORA - TERRA - RECTIFICANDO - INVENIES - OCCULTUM - LAPIDEM. Ne muodostavat sanan V.I.T.R.I.O.L.. Tämä termi lienee tunnettu alkemistien ja ko. 'tieteilyn' parissa jo hamasta Albertus Magnuksen ajasta. Nuo sanat voisi kääntää vaikka: ' Vierailla maan ytimessä ja puhdistumisen / kirkastumisen kautta löytää viisasten kivi'. Tämä on tulkittu usein tarkoittavan alkemistista koodia, jolla ohjataan noviisi kaivautumaan oman sielunsa syövereihin, tarkoituksenaan viisauden löytäminen. Lyhennettä käytetään myös joistakin kemiallisista yhdisteistä, syövyttävistä hapoista (happojen demoninen luonne), sekä sulfaattisuoloista. Itse sana 'Vitriol' tulee tiettävästi latinan sanasta 'Vitreus' (lasi), joka taas luultavimmin viittaa sulfaattisuolojen lasimaiseen ulkomuotoon. Mikäli em. sanoja käsitellään vielä erillään, ne voivat saada eri vivahteita;

VISITA - Vierailu, noviisin kaksisuuntainen matka sieluunsa. Tie, joka päättyy lähtöpisteeseensä. Noviisin pyrkimyksenä ei saa olla sisäiseen maailmaan jääminen. Hän tulee ja menee, vierailee.

INTERIORA - Sisin, sisäinen maailma. Piilotettu, alla. Tässä: Yleinen gnostinen periaate 'Mikä on yllä, on myös alla' voidaan kääntää niin, että 'Mikä on  sisäpuolella, on myös ulkopuolella'.

TERRA - Maa, yksi (alkemistisista) peruselementeistä. Maanpinta, perusta ja materia, tai maallinen, materiaalinen (henkisen tai eteerisen oletettuna vastakohtana). Ruumis (Fyys.).

RECTIFICANDO - Kuten esim. puhdistettu (denaturoitu) alkoholi. Symboloi henkistä puhdistautumista ja - ryhdistäytymistä. Mikä tahansa 'taipunut' on 'suoristetettava', on seurattava suoraa polkua. Vain puhdistamalla ajatukset ja teot, voi löytää kätketyn totuuden.

INVENIES - Kirjaimellisesti: Löydettävä, tulee löytää. Samaa sananjuurta kuin 'invention' - keksiä, oivaltaa. Paljastaa jotain ennalta tietämätöntä…kuten tieteelliset totuudet on keksittävä (Popper).

OCCULTUM - Yheys sanaan 'Occulum' -  eli 'Silmä'. T(um) - pääte luultavasti viittaa sanaan 'Templum' - temppeli. Tästä voidaan johtaa 'Kaikennäkevä silmä, jonka olinpaikka on temppeli. Tässä: 'Sisäisen temppelin ja - silmän' merkityksessä.

LAPIDEM - Kivi. Yhteys moniin pyhinä pidettyihin; Esim. kivialttarit ja -patsaat, kuninkaiden kruunauskivet yms..Viisasten kivi - viisaus, pysyvyys, ikuinen viisaus.

Suurmestarin pyynnöstä suunnitellut, toteuttanut ja selvittänyt:
Jäsen T. - 'Hienostunut kuin Julius Streicher'!

Sivujen ylläpito: Seppo Nevalainen